webinar register page

Osoby pokrzywdzone przed MTK: sytuacja Ukraina
Prawa osób pokrzywdzonych przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w kontekście sytuacji Ukraina/Victims' rights before the International Criminal Court in the context of situation Ukraine

May 24, 2022 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dział Szkolenia Aplikacji.