webinar register page

Szczegółowe omówienie aktualnej sytuacji prawnej osób opuszczających terytorium Ukrainy cz. II
Prelegentka: Agnieszka Iwaćkowska, adwokat z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie tematyki uchodźczej. W zakresie prawa imigracyjnego doświadczenie zdobywała w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Występowała jako ekspert Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Szolenie jest kontynuacją wykładu z 10 marca br., które było pierwszym szkoleniem w zakresie omówienia przepisów specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. Robudowane szkolenie obejmie bardziej szczegółowe omówienie podstawowych rozwiązań przyjętych w ustawie , a także już ich praktycznego zastosowania w trakcie ponad 2 miesięcy obowiązywania ustawy.

May 19, 2022 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sekcje Tematyczne.